Anthos

Från Stjärnhavet
Hoppa till: navigering, sök

Anthos Aranos

Titel/Titlar Den Sanna Guden, Skaparen, Imperiets Fader, Urfadern
Pantheon Anthos
Gebit Allt gott och sant
Anhängare Arteriska Imperiet
Heligdagar
Domains Air, Animal, Artifice, Charm, Community, Darkness, Destruction, Earth, Fire, Glory, Good, Healing, Knowledge, Law, Liberation, Luck, Magic, Nobility, Plant, Protection, Repose, Ruins, Rune, Strength, Sun, Travel, Trickery, Vermin, Void, War, Water, Weather
Favored Weapon Longsword
Channel Divinity Positive
Anthos är Arteriska imperiets monoteistiska och ståndaktiga gud brukar ofta porträtteras som en muskulös äldre man med mycket hår och långt vitt skägg för att symbolisera en stark och vis gud. Han är imperiets beskyddare och står för allting gott enligt araner.

Han sägs ha lagt grunden till stjärnhavet och allt liv däribland innan det blev korrumperat av demoner, djävular och kättare. Han ska även ha skyddat imperiet genom tiderna och sett till att alla hans och den dåvarande regentens undersåtar fört lycka med sig. Det är även han som har utsett Arterias rättmätige härskarätt och är även den enda förutom regenten själv som har rätt att utsätta en ny.

Historia/Relationer[redigera]

Anthos fulla namn är "Anthos Aranos" och en tillbedjare av honom kallas i folkum för en "aran" eller "araner" i grupp.

I Imperiets tro finns det ingen annan sann gud. Alla “gudar” som andra folkslag tillber är enligt Anthos kyrka bara änglar, helgon och hjälpredor, eller i vissa fall demoner och djävlar.

Anthos prästerskap kan tolerera tillbedjan av vissa änglar då det i slutändan ändå är en aspekt av Anthos som de tillber. Om de däremot ser någon tillbedja en entitet de tror vara en demon slår de till snabbt och bestämt för att sätta stop mot detta kätteri.

Kurischak, kättare och inkvisitionen[redigera]

Aranernas kyrka och Arteria har en känslig historia till kättare och demoner. Tidigt under imperiets livstid år 133 lyckades demonen Kurischak lura till sig en stor mängd anhängare genom att bland annat låtsas vara en ny, starkare gud än Anthos eller i vissa fall en tidigare okänd aspekt av allfadern. Alla anhängares tro gav honom ofantligt med kraft innan prästerskapet och konungen upptäckte vad som stod på och då var det nästan försent.

Med den ofantliga kraft som Kurischack lyckats stjäla började han sprida terror och skräck bland Imperiets invånare. Hela samhällen raserades, men han såg alltid till att det fanns överlevande som kunde sprida skräcken vidare till andra byar och städer. I takt med att fler tappade sin tro på att Anthos kunde beskydda de växte Kurischacks styrka med deras rädsla.

Det var detta som ledde till inkvisitionens födelse, en elitorder av Anthos anhängare dedikerade till att utplåna kättare och störta Kurischak. De jagade rätt på de som konverterat till den nya "guden" och avrättade dem därefter, oavsett om de var bönder eller av adlig börd. De spred ordet om att folket och imperiet kunde räddas om deras tro på Anthos var tillräckligt stark och att de inte skulle vara rädda för demonen.

Som en sista och slutligen avgörande utväg började de avrätta personer vars rädsla och tro inför demonens styrka var allt för stark. Hela byar utplånades i jakten på att störta Kurischak och tack vare dessa blodiga offer lyckades även den falska guden äntligen besegras.

Även i dessa dagar känns dock inkvisitionens handlingar och de sedan dess alltid ett mörkt märke i historien över sig. Det är för att hedra dessa människors uppoffringar som de traditionella färgerna burna av inkvisitionen är rött.

Prästerskap[redigera]

Anthos prästerskap tar många former. Till de vardagliga prästerna i Anthos kyrkor och tempel, till de olika paladinordrarna och andra kämpar, till inkvisitionen vars uppgift är att finna ondskan och förgöra den.

Dogma[redigera]

Visa vördnad för Anthos och hans sändebud. Såsom Anthos skapade din själ så skal du sprida hans glädje. Behandla din medmänniska som du själv vill bemötas. Förneka demonen, djävulen och den falska guden, ty de vill försaka Anthos och hans skapelse så din själ kan bli deras.

De Fem Grundpelarna[redigera]

Mycket av dyrkan kring Anthos är baserade på de fem pelarna, det vill säga de fem dygder som en stor del av hans lärdom är baserad på.