Skills

Från Stjärnhavet
Hoppa till: navigering, sök

Kampanjen utnyttjar en nedbantad lista av skills från standardversion av Pathfinder samt Background Skills.

Core Skills[redigera]

Skill Untrained Ability Core Skills Included
Acrobatics Yes Dex* Fly, Ride
Athletics Yes Str* Acrobatics (jumping), Climb, Swim
Bluff Yes Cha
Diplomacy Yes Cha
Disguise Yes Cha
Escape Artist Yes Dex*
Heal Yes Wis
Intimidate Yes Cha
Knowledge (Engineering) No Int Disable Device
Knowledge (Religion) No Wis
Perception Yes Wis
Psicraft No Int Spellcraft (psionics)
Sense Motive Yes Wis
Society, High Yes Int Knowledge (Local, nobility)
Society, Low Yes Int Knowledge (Local, nobility)
Society, Foreign Yes Wis Knowledge (Local, nobility), Linguistics
Sleight of Hand No Dex*
Spellcraft No Int Knowledge (Arcana)
Stealth Yes Dex*
Survival Yes Wis Knowledge (Nature)
Use Magic Device No Cha
*Armor check penalty applies.

Monster Identifying[redigera]

Consolidated skills
Skill Monster Type
Engineering Constructs
Religion Outsiders, undead
Society Monstrous humanoids
Spellcraft Aberrations, constructs, dragons, oozes
Survival Animals, fey, magical beasts, plants, vermin


Background skills[redigera]

Vid varje level får karaktären 2 skill points som endast får användas på de skills som finns nedan. Därutöver följer de vanliga regler för skills.

1 Ny skill, se beskrivning i länk

Det är möjligt att använda vanliga skill point för att köpa ranks i background skill.

Lägg märke till att detta också är en modifierad lista från standardreglerna.

Andra regler[redigera]

Skill Unlocks[redigera]

Detta system ger möjlighet till extra specialisering av i vissa skills. Om man har låst upp en skill på detta viset ger det en extra bonus när man har investerat 5, 10, 15 eller 20 ranks i en skill.

Rogues får det som en del av sin class i Pathfinder Unchained men andra kan ta del av det genom att en feat, Signature Skill. Se Pathfinder Unchained sid 82

Alternate Crafting[redigera]

Stjärnhavet använder systemet för crafting som introducerades i Pathfinder Unchained (sid 72). Detta systemet både förenklar crafting, gör det lättare att utföra i kortare perioder och ger möjlighet att använda extraordinära material.

Se även[redigera]