Zheeki

Från Stjärnhavet
Hoppa till: navigering, sök

Zheeki

Titel/Titlar Smittobäraren
Pantheon Nezumi
Gebit Döden, sjukdom, galenskap, hämnd
Anhängare Läkare, sörjande, terrorister, galningar, hämndlystna
Heligdagar
Domains Artifice (Construct, Toil), Death (Murder, Psychopomp), Destruction (Catastrophe, Hatred, Rage, Torture), Madness (Insanity, Nightmare), Plant (Decay), Repose (Ancestors, Souls), Vermin
Favored Weapon Sickle
Channel Divinity Negative
Zheeki är nezumis hämndlystna dödsgud som sprider plåga och sjukdom för att förstöra sina fiender.

Historia/Relationer[redigera]

Zheeki sägs en gång i tiden ha varit en blid varelse som hjälpte nezumi över tröskeln från livet till det eviga efterlivet. Hon hjälpte dem på vägen, värnade över deras begravning och såg till att de kom säkert fram efter döden.

Men när hennes folk blev förslavat gick många av dem döden till mötes alldeles för tidigt och många gånger på ett sätt som gjorde att de inte kunde få en värdig begravning. Hon bad därför Nehki om hjälp för att ge andra nezumi en chans då var säker på att Nehki hade den kunskap som kunde hjälpa hennes folk mot förtryckarna. Nehki tyckte dock att den kunskap Zheeki bad om var för farlig för vissa att hantera.

Vissa hävdar att Zheeki övertygade om att få åtkomst till denna kunskap, andra menar att hon stal den mot Berättarens vilja och såg mer än vad hon menat. Alla är dock eniga om att den var denna kunskap, dessa hemligheter om saker bortom vanligt förstånd som drev Zheeki till galenskap. Några menar att detta inte hade hänt om hon varit mer förberedd, eller haft ett så pass nära förhållande med döden, men oavsett vad hade hon nu ny förståelse om hur hon kunde använda denna kraft över döden och förstörelse mot nezumis fiender.

Hon svor hämnd mot alla de som skadade hennes folk och gjorde allt för att ge dem möjlighet att ge fienderna en plågsam död.

Vissa har försakat hennes våldsamma, hämndlystna gestalt, men då hon fortfarande är länken till deras förfäder och dödsriket kommer många i kontakt med henne förr eller senare.

Prästerskap[redigera]

Vissa av Zheekis prästerskap följer fortfarande hennes gamla doktrin som riktar sig mer mot att ta hand om de döda och de sörjande, men majoriteten av hennes predikare ser detta som bara en del av hennes gebit. De anser att hämnd till varje pris är deras plikt och det är mycket tack vare Smittobärarens budord som råttfolket är så pass skickliga med att sprida pest och sjukdom bland sina fiender.

Anthos kyrka[redigera]

Större delen av Anthos kyrka anser Zheeki vara en hädelse. Detta är mycket tack vare den temeriska grenen av kyrkan har predikat mycket mot råttfolkets dödsgud och att alla som tillber henne är djävulsdyrkare som hjälper demoner. Detta kan ha något att göra med den stora mängd mord som utförts mot temerier i Zheekis namn genom århundraden.

En mindre grupp verkar däremot förstå behovet att visa vördnad inför de döda och menar att inte alla de som ber en bön till Zheeki är djävulsdyrkare, bara lite vilseledda. Så länge de inte följer de mer mordiska doktrinerna av Smittobäraren anser de enstaka böner vara harmlösa.

Dogma[redigera]

Döden kommer till oss alla. En god begravning ger dig en bättre död. Respektera de döda. Utför din hämnd till varje pris. Förgör din och din släkts fiender. Gör att dina fiender ruttnar. Inget pris är för högt för att plåga dina fiender. En fienders vänner är också dina fiender och förtjänar en plågsam död.